بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در کمیسیون فرهنگی

مجلس

قرار است سه شنبه به انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی برای حضور در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در رابطه با انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی به کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مطرح نشد و قرار است سه شنبه به انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی رسیدگی شود.

سید علی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جزئیات جلسه بعد از ظهر کمیسیون فرهنگی گفت: امروز به بررسی الحاق تبصره‌ای به ماده 123 قانون پنجم توسعه پرداخته شد که در رابطه با عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی بود و  کلیات آن رد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در ادامه افزود: پس از طرح مذکور، بند پنج ماده دو طرح مدیریت کاهش حوادث و سوانح رانندگی که مرتبط با کمیسیون فرهنگی بود با انجام اصلاحاتی تصویب شد و این کمیسیون در رابطه با بند یک ماده دو نیز پیشنهاداتی ارائه داد که به کمیسیون اصلی ارائه گردید.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه اظهار داشت: در خصوص این طرح، کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی از سوی هیئت رئیسه انتخاب شده بود که همین مسئله موجب اعتراض کمیسیون فرهنگی شد و ما در جلسه امروز نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه در اعتراض به این مسئله نوشتیم و خواستار انتخاب به عنوان کمیسیون اصلی در این رابطه شدیم.

طاهری در خصوص انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی به کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مطرح نشد و قرار است سه شنبه به انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی رسیدگی شود.

کد N10085