خجسته در گفتگو با مهر:

مصوبه کمیسیون شوراها برای حوزه های بی نماینده/ معرفی نمایندگان کمیسیون شورا در کمیسیون تلفیق 

مجلس

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: حجت الاسلام ابوترابی و محمدابراهیم رضائی به عنوان نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با رأی قاطع اعضا انتخاب شدند.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت: الحاق 2 تبصره به ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده شورای نگهبان در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام این خبر افزود: فقدان نماینده در هر حوزه انتخابیه، آسیبی جدی به توسعه منطقه می تواند وارد کند که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با توجه ویژه به این معضل، با تصویب الحاق 2 تبصره به ماده 4 قانون انتخابات مجلس، نسبت به حل این مشکل اقدام نمود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون گفت: در تبصره یک این ماده مقرر شده تا چنانچه به هر علتی یک حوزه انتخابیه به طور کلی فاقد نماینده شود و تا برگزاری انتخابات بیش از 2 سال زمان باقی مانده باشد، باید انتخابات میان دوره ای برگزار شود.

وی افزود: هر چند تکلیف مشابهی در تبصره 3 ماده 8 نیز پیش بینی شده است ولی عدم تعیین تکلیف نحوه تامین بودجه برای اجرای این وظیفه، مشکلاتی را به وجود آورده که در این بخش خلا قانونی به چشم می آمد و لازم است تا وزارت کشور تمهیداتی اتخاذ نماید.

نماینده مردم همدان و فامنین گفت: طبق نظر نماینده محترم شورای نگهبان، با توجه به تفسیری که از اصل 75 قانون اساسی در این شورا شده است، اطلاق عناوینی همچون «از محل صرفه‌جویی» و «از محل اعتبارات» و عناوین مشابه آن در ارائه طرح های مجلس قابل قبول نبوده و باید محل دقیق تامین اعتبار آن مشخص گردد.

خجسته افزود: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 8 تصویب شد که جهت تامین نماینده در حوزه های انتخابیه فاقد نماینده، بر اساس این قانون عمل شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در انتهای این جلسه آقایان حجت الاسلام ابوترابی و محمدابراهیم رضائی به عنوان نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با رأی قاطع اعضا انتخاب شدند.