صادرات نفت آذربایجان از طریق روسیه متوقف می شود

آمریکا اروپا

جمهوری آذربایجان صادرات نفت خود رااز طریق خاک روسیه متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت ، شرکت انرژی دولتی آذربایجان سوکار در حال برنامه ریزی برای توقف صادرات نفت خود از طریق خاک روسیه است.

یکی از نمایندگان بازاریابی شرکت سوکار در این خصوص به رویتز گفته است که از فوریه آینده این شرکت صادرات نفت خود از طریق خط لوله باکو - نوسیسک را که از خاک روسیه عبور می کند متوقف خواهد کرد.

وی گفت 1 میلیون و 500 هزار تن از 1 میلیون و 800 هزارتن نفتی را که از طریق این خط لوله صادر می شود را از طریق خط لوله باکو -تفلیس- جیحان صادر خواهیم کرد و 300 هزار تن مابقی را هم به مصرف داخلی خواهیم رساند.

جمهوری آذربایجان قصد دارد امسال 30 میلیون تن نفت از طریق خط لوله باکو - تفلیس - جیحان صادر کند.