معاون وزیر خارجه عازم افریقا شد

سیاست خارجی

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم گینه کوناکری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر عبداللهیان در راس هیئتی عازم اجلاس سه روزه چهلمین نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در گینه کوناکری شد.

معاون وزیر امور خارجه در سخنرانی و رایزنی های خود در مورد بحران و چالش های منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر خواهد داشت.