بشار اسد:

زندگی ماندلا الهام بخش مبارزان راه آزادی و درسی برای دیکتاتورها است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور سوریه با تسلیت درگذشت اسطوره آزادی آفریقای جنوبی، تاکید کرد: زندگی ماندلا منبع الهام مبارزان راه آزادی و درسی برای دیکتاتورها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه درگذشت "نلسون ماندلا" اسطوره آزادی آفریقای جنوبی را تسلیت گفت.

وی تاکید کرد: زندگی ماندلا منبع الهام مبارزان راه آزادی و درسی برای دیکتاتورها است.

بشار اسد افزود: مانلا الهام بخش پایه های دوستی، محبت و برادری بود.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: مبارزه تاریخی ماندلا نیز منبع الهام ملتهای مستضعف جهان است و ستمگران و تجاوزکاران باید این عبرت را بگیرند که در نهایت شکست خواهند خورد.