بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد تهران شدند

سیاست خارجی

ورود بازرسان آژانس به ایران با هدف بازدید از تاسیسات آب سنگین اراك صورت گرفته است.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از العالم، ورود بازرسان آژانس به ایران با هدف بازدید از تاسیسات آب سنگین اراک صورت گرفته است.

بازدید از تاسیاست اراك برای فردا - یكشنبه- برنامه‌ریزی شده است.

این سفر در چارچوب توافقی که در تاریخ ۲۰ آبان برای بازدید از برخی تاسیسات مربوط به هسته‌ای ایران بین دو طرف امضا شد، صورت می‌گیرد.

کد N8872