اردن جای عربستان را در شورای امنیت گرفت

اردن,شورای امنیت سازمان ملل,عربستان

در پی انصراف عربستان سعودی از عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل اردن به مدت دو سال برای تصدی این کرسی انتخاب شد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه  اردن برای تحویل گرفتن کرسی غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد.  در نظر گرفته شده برای عربستان سعودی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اردن تعلق گرفت.
اردن که از اول ژانویه سال جدید این کرسی را تحویل می گیرد توانست از 193 رای مجمع عمومی سازمان ملل، 178 رای را برای تصدی این کرسی به خود اختصاص دهد. 
درپی انصراف عربستان سعودی در پذیرش کرسی عضویت غیر دائم در این شورا، هیئت تصمیم گیرنده برای تعیین جایگزین عربستان سعودی، این کرسی را به اردن واگذار کرد.
 وزیر امور خارجه اردن در واکنش به خبر تعیین این کشور به عنوان جایگزین عربستان سعودی، اتخاذ چنین تصمیمی را موجب افتخار کشورش دانست.
26149

کد N8437