سوریه خواستار مجازات ترکیه توسط سازمان ملل شد

ترکیه,غرب آسیا,سوریه 92,سازمان ملل متحد,سوریه

همشهری آنلاین: سوریه با شکایت از ادامه دخالت گسترده دولت ترکیه در حمایت از باندهای تروریستی در سوریه، از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست ترکیه را مجازات کنند.

جهان > غرب آسیا- همشهری آنلاین:
سوریه با شکایت از ادامه دخالت گسترده دولت ترکیه در حمایت از باندهای تروریستی در سوریه، از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست ترکیه را مجازات کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری اسلامی دعوت، وزارت امور خارجه سوریه در دو نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواهان اجرای مسوولیت های این دو سازمان بر اساس منشور و قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با تروریسم و مجازات حامیان تروریسم شد.

وزارت امور خارجه سوریه با اشاره به این که دولت ترکیه به آموزش تروریست ها و حمایت لجستیکی از باندهای تروریستی و تامین پناهگاه امن برای آنها و تسهیل عبور افراد مسلح تروریست به همراه سلاح هایشان به سوریه ادامه می دهد، افزود: چنین اقداماتی نقض صریح قطعنامه های مشروع بین المللی از جمله قطعنامه 1373شورای امنیت سازمان ملل است.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه خود گفته است، دولت ترکیه به تسهیل سرازیر شدن تروریست ها و اسلحه از طریق مناطق متعدد به خاک سوریه ادامه می دهد و به تروریست ها کمک می کند و آنها نیز هر روز علیه مردم و موسسات و زیرساخت های سوریه مرتکب جنایت می شوند.

این بیانیه افزود: بیمارستان ها، موسسات آموزشی، اماکن عبادی مسیحی و اسلامی، مقرهای هیات های دیپلماتیک، کودکان، مدارس و سرویس های مدارس کودکان از حملات آنها در امان نیست.

وزارت خارجه سوریه در نامه های خود بار دیگر از شورای امنیت خواسته است به مسوولیتش عمل کند و با استفاده از اختیاراتی که بر اساس قطعنامه ها و منشور مبارزه با تروریسم به این شورا داده شده است فورا تدابیر لازم را اتخاذ کند و از حامیان تروریسم بازخواست کند، چرا که تروریسم ملت و کشور سوریه را هدف قرار داده است.