مرعضی در همایش سازمان جوانان حزب اسلامی کار:

تفکر تک صدایی خطرناک است

سیاست داخلی

اگر رئیس جمهور پشت تریبون برود دیگر ایرانی در هیچ کجای دنیا نگران نیست که صحبت های وی لطمه ای به ایران می زند.

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی تفکر تک صدا بودن را بسیار خطرناک دانست و گفت: حزب جمهوری اسلامی ایران در مجلس اول 90 درصد از کرسی ها را به خود اختصاص داد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز فضا به سمتی پیش رفت که همه فکر می کردیم تنها باید یک حزب فعالیت کند و این تفکر خطرناکی است و مراقب باشید که هیچ گاه خواستار تکصدایی نشوید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مرعشی در همایش سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار که به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو برگزار شد،گفت: افراطیون تلاش نکنند که اینگونه القاء کنندکه اتفاق مهمی در کشور نیافتاده است بلکه انتخاب آقای روحانی اتفاق بزرگی است و انقلاب اسلامی در مسیری قرار گرفته است که مردم مسئولان را انتخاب می کنند.

وی افزود: همه باید بپذیرند که سرمایه اصلی مملکت مردم هستند و امروز اگر نشاط و موفقیت وجود دارد ناشی از انتخاب مردم است و اگر کسی به افکار مردم توجه نکند نشان از عقب ماندگی او است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ابراز کرد: در همین دوران کوتاه که از استقرار دولت گذشته است شاهد تغییرات اساسی هستیم و آقای روحانی بیشتر وظایف خود را ایفا کرده است.

وی افزود: اگر رئیس جمهور پشت تریبون برود دیگر ایرانی در هیچ کجای دنیا نگران نیست که صحبت های وی لطمه ای به ایران می زند.

وی افزود: همینکه یک رئیس جمهور در تراز ایران انتخاب کرده ایم و 55 کشور در تحلیف آن شرکت می کنند نشان می دهد که گره ها را می توان باز کرد.

مرعشی با اشاره به توافقنامه ژنو اظهار کرد: توافقی که میان ایران و کشورهای 1+5 به وجود آمد بسیار بیشتر از متن توافقنامه دستاوردهایی را برای ایران دارد و مسیری که بر روی بحران بود به مسیری تبدیل شده است که در آن همزیستی وجود دارد.

وی افزود: با اتفاقاتی که در 8 سال گذشته افتاد خیلی ها تلاش می کردند که با دولت گفتگو نکنند و کارشناسان نیز از دولت دوری می کردند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خطاب به دولت یازدهم عنوان کرد: با توجه به پشتوانه دولت این دولت حق ندارد که موفق نشود زیرا متعلق به خود نیست و مردم در اوج ناامیدی چنین حماسه ای را به وجود آورند.

وی با اشاره به روز دانشجو افزود: شما دانشجویان و جوانان باید ضمن استفاده از ارزشهای این نهضت از دستاوردهای آن نیز محافظت کنید و نگذارید که کشور دوباره به دست تفکرهای کوچک سپرده شود.

مرعشی تفکر تک صدا بودن را بسیار خطرناک دانست و گفت: حزب جمهوری اسلامی ایران در مجلس اول 90 درصد از کرسی ها را به خود اختصاص داد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز فضا به سمتی پیش رفت که همه فکر می کردیم تنها باید یک حزب فعالیت کند و این تفکر خطرناکی است و مراقب باشید که هیچ گاه خواستار تکصدایی نشوید.

وی با بیان اینکه باید به رقیب سیاسی احترام گذاشت، ابراز کرد: نباید هیچ گاه از نهادهای حکومتی برای استفاده از منافع شخصی و حزبی استفاده کرد.

وی افزود: سپاه نباید در سیاست دخالت کند و یا حتی به سیاست نزدیک شود و به رقیب پیشنهاد می کنیم که به زندگی در میان مردم ادامه دهد.

کد N6968