آلیا در موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس:

نابینایی مانع از نمایندگی نیست

مجلس

با تصویب این اصلاحیه ما نمی‌خواهیم به آن‌ها سهمیه دهیم. فقط می‌خواهیم آن‌ها حق حضور و نمایندگی در مجلس را داشته باشند؛ و مردم آزادند به هرکس تشخیص می‌دهند رای دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نابینایی را مانع از کار نمایندگی ندانست. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای حضور نابینایان و معلولان گفت: طبق بند ۶ ماده ۲۸ بینایی، شنوایی و گویایی مانع از حضور نابینایان در مجلس است، اما این قانون با توجه به دهه‌های گذشته مورد تصویب قرار گرفته است. 
وی افزود: با توجه به امکانات کنونی برای نابینایان دیگر مشکلی برای حضور آن‌ها در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور فعال نابینایان در پست‌های اجرایی و مدیریتی کشور اظهار داشت: عده‌ای از این عزیزان در شوراهای شهر و روستا و شوراهای اداری به خوبی حضور دارند.
آلیا افزود: با تصویب این اصلاحیه ما نمی‌خواهیم به آن‌ها سهمیه دهیم. فقط می‌خواهیم آن‌ها حق حضور و نمایندگی در مجلس را داشته باشند؛ و مردم آزادند به هرکس تشخیص می‌دهند رای دهند.

کد N6664