حمله معترضان اوکراینی به گارد امنیتی با لودر و سنگ!

حمله معترضان اوکراین با لودر، سنگ و مواد آتش زا به نیروهای امنیتی برای ورود به دفتر ریاست جمهوری.

حمله معترضان اوکراینی به گارد امنیتی با لودر و سنگ!حمله معترضان اوکراین با لودر، سنگ و مواد آتش زا به نیروهای امنیتی برای ورود به دفتر ریاست جمهوری.

 

 منبع: راشاتودی

52261

کد N6371