سانا خبر داد؛

دیدار هیئتی عربی با رئیس جمهوری سوریه / تاکید اسد بر مقابله با تهاجم فرهنگی و فکری غرب