حمیدرضا عزیزی در تذکر آیین نامه‌ای؛

ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی خلاف قانون اساسی است

مجلس

به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید و بازنشسته می شوند ممنوع است اما استثنا هم در این مورد وجود دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مقامات یعنی استانداران، وزرا و همچنین هیات علمی و ایثارگران از اشتغال در مشاغل ستادی و اجرایی مستثنی شده اند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا‏، حمیدرضا عزیزی فارسانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار اصول 138، 57 و 72 قانون اساسی در جریان بررسی طرح دوفوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی گفت: براساس اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌ها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد و در صورتی که این مصوبات را خلاف قوانین می داند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران ارسال می کند.

نماینده مردم اردل، فارسان و کوهرنگ در مجلس نهم با بیان اینکه ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی خلاف قانون اساسی است،افزود: اگر رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبات را خلاف قانون دید باید آن را به دولت ارجاع دهد و این وظیفه مجلس نیست.

وی ابراز داشت: ضمن اینکه براساس اصل 57 قانون اساسی قوا از یکدیگر مستقل هستند و براساس اصل 72 قانون اساسی نیز مصوبات مجلس نباید مخالف شرع و قانون اساسی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید و بازنشسته می شوند ممنوع است، اما نکته مهم در بند مذکور این است که مقامات یعنی استانداران، وزرا و همچنین هیات علمی و ایثارگران از اشتغال در مشاغل ستادی و اجرایی مستثنی شده اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با بیان اینکه البته به برخی از مقامات کشور برای اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی انتقاد داریم، تصریح کرد: اما واقعیت این است که مدام شعار می دهیم سوءمدیریت باعث شرایط اقتصادی کشور شده است.

کد N5988