رهبر در گفت‌وگو با ایلنا:

از ریاست‌دانشگاه تهران بركنار نشده‌ام

سیاست داخلی

باید بگویم که قصد استعفا از ریاست دانشگاه تهران را نیز ندارم.

رییس دانشگاه تهران خبر بركناری خود از ریاست این دانشگاه را تكذیب كرد.

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار ایلنا،در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر برکناری وی از سمت ریاست دانشگاه تهران اظهار داشت: این اخبار صحت ندارد و بنده از سمت ریاست دانشگاه تهران برکنار نشده‌ام.

رهبر در ادامه گفت: باید بگویم که قصد استعفا از ریاست دانشگاه تهران را نیز ندارم.

کد N5861