محسنی اژه‌ای در پاسخ به ایلنا:

موضوع بازی کامپیوتری " ترور روحانی" را پیگیری می‌كنم

سیاست داخلی

در خصوص ماهیت این بازی کامپیوتری چیزی نمی‌دانم که بتوانم نظری دهم اگر به نتیجه ای در این خصوص برسم آن را اعلام خواهم کرد.

سخنگوی قوءقضاییه در خصوص توزیع بازی کامپیوتری تحت عنوان" ترور روحانی" در مراکز کامپیوتری که چندی پیش برخی سایت‌ها آن را اعلام کرد گفت: در خصوص توزیع این بازی چیزی نمی دانم اما من هم این مطلب را از سایت ها خوانده ام، اما هنوز پیگیری نکرده ام.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درخصوص خبر توزیع بازی کامپیوتری تحت عنوان" ترور روحانی" در مراکز کامپیوتری که چندی پیش برخی سایت ها آن را اعلام کردند گفت: در خصوص توزیع این بازی چیزی نمی دانم اما من هم این مطلب را از سایت ها خوانده ام، اما هنوز پیگیری نکرده ام.

وی گفت: در خصوص ماهیت این بازی کامپیوتری چیزی نمی‌دانم که بتوانم نظری دهم اگر به نتیجه ای در این خصوص برسم آن را اعلام خواهم کرد.

کد N5431