سخنگوی كمیسیون شوراها در گفت‌وگو با ایلنا:

معتقد به همراهی بیشتر مجلس با دولت هستم

مجلس

مجلس شورای اسلامی قصدی برای استیضاح وزیر کشور ندارد/نمایندگان درباره دو موضوع نحوه عزل و نصب مدیران و استانداران و همچنین چگونگی زیرساخت توسعه کشور از وزیر کشور سوالاتی را خواهند داشت.

نماینده مردم مهریز و تفت در مجلس شورای اسلامی گفت:نمایندگان مجلس قصد دارند تا با این نظارت مانع از انجام رفتارهای چالش‌بر‌انگیز از سوی دولت شود‏، هرچند كه من نیز معتقد به همراهی هرچه بیشتر مجلس با دولت هستم.

دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی درگفت‌وگو با ایلنا، با تکذیب اخباری مبنی بر استیضاح وزیرکشور گفت: مجلس شورای اسلامی قصدی برای استیضاح وزیر کشور ندارد.

سخنگوی كمیسیون شوراها و امورداخلی كشور در ادامه افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس سوالاتی را از وزیر کشور داشتند که با حضور وزیر کشور در كمیسیون سوالات خود را از وزیر پرسیدند که تعدادی از آنها از پاسخ وزیر کشور قانع شده و تعدادی نیز قانع نشدند و قرار شد سوالات در صحن علنی از وزیر پرسیده شود.

نماینده مردم مهریز و تفت در مجلس شورای اسلامی در خصوص سوالاتی كه قرار است از رحمانی فضلی در صحن علنی پرسیده شود‏، اظهار داشت: نمایندگان درباره دو موضوع نحوه عزل و نصب مدیران و استانداران و همچنین چگونگی زیرساخت توسعه کشور از وزیر کشور سوالاتی را خواهند داشت.

زارع زاده مهریزی درباره اینکه آیا تحت فشار گذاشتن وزرای دولت یازدهم با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر همراهی با دولت همخوانی دارد، گفت: یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر رفتارها و اقدامات دولت است و سوال نیز یکی از مهمترین حقوق نمایندگان و از ابزارهای این نظارت محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس قصد دارند تا با این نظارت مانع از انجام رفتارهای چالش‌بر‌انگیز از سوی دولت شود  هرچند كه من نیز معتقد به همراهی هرچه بیشتر مجلس با دولت هستم.

کد N5255