در جلسه داخلی کمیسیون آموزش صورت گرفت؛

موافقت با تمدید یکساله اجرای آزمایشی اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی

مجلس

در جلسه امروز از کمیسیون آموزش و کمیسیون فرعی در خصوص ساختار سازمان نظام مهندسی نظرخواهی شد.

نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز تمدید لایحه مدارس غیرانتفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تمدید یکساله این طرح موافقت شد.

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون بیشتر به بررسی اخبار داخلی کمیسیون پرداخته شد.

نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: همچنین در جلسه امروز لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تمدید یکساله این طرح موافقت شد.

وی در ادامه خطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز از کمیسیون آموزش و کمیسیون فرعی در خصوص ساختار سازمان نظام مهندسی نظرخواهی شد.

کد N5053