شکرخدا موسوی:

با بکارگیری بازنشستگان گردش نخبگان به فراموشی سپرده می‌شود

مجلس

جوانان از رسیدن به موفقیت مأیوس شده و باید متذکر شوند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌ها و توطئه‌های غرب بدون توجه به مدیران جوان نمی‌توانیم سرپا بایستیم.

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه کسانی که در دولت یازدهم به سمت‌های کلانی رسیده‌اند، توان سه چهار ساعت کار در روز را ندارند،خاطرنشان کرد: با بکارگیری افراد مسن نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم این بکارگیری‌ها برای دولت بار مالی دارد و امیدواریم با بکارگیری جوانان به افق‌های سیاست‌های 1404 دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شکرخدا موسوی صبح امروز در موافقت با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت‌های اجرایی و ستادی اظهار داشت: در زمان رهبری امام خمینی (ره) میانگین سنی مدیریتی کشورمان 35 سال بود و در زمان جنگ بسیاری از فرماندهانی که فتوحات بسیاری داشتند، 27 سال سن بیشتر نداشتند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های کلان گردش نخبگان به فراموشی سپرده می‌شود. جوانان از رسیدن به موفقیت مأیوس شده و باید متذکر شوند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌ها و توطئه‌های غرب بدون توجه به مدیران جوان نمی‌توانیم سرپا بایستیم.

موسوی با بیان اینکه کسانی که در دولت یازدهم به سمت‌های کلانی رسیده‌اند توان سه چهار ساعت کار در روز را ندارند خاطرنشان کرد: با بکارگیری افراد مسن نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم این بکارگیری‌ها برای دولت بار مالی دارد و امیدواریم با بکارگیری جوانان به افق‌های سیاست‌های 1404 دست پیدا کنیم.

کد N4866