توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت های اجرایی و ستادی

مجلس

طرح 2 فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت های اجرایی و ستادی مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

طرح 2 فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت های اجرایی وستادی مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز کلیات طرح 2 فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای سمت های اجرایی و ستادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

کد N4829