سنایی ضمن تشكر از نمایندگان به خاطر موافقت با استعفایش‎؛

امیدوارم بتوانم اهداف جمهوری اسلامی ایران را محقق كنم

مجلس

من در طی این 6 سالی که نمایندگی مردم نهاوند را برعهده داشتم همواره دغدغه خدمت به آنها را داشته‌ام و نمایندگی از سوی آنان از افتخارات من محسوب می‌شود.

نماینده سابق نهاوند گفت: نزدیک به 3 ماه است که پیشنهاد قبول مسئولیت سفارت ایران در روسیه به من شده است و من در طی این سه ماه با افراد مختلفی مشورت کرده‌ام و از خداوند می‌خواهم که بتوانم اهداف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را متحقق کنم و به رهنمودهای مقام معظم رهبری پایبند باشم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی سنایی پس از موافقت با استعفای نمایندگی‌اش از مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان با تشکر از کسانی که در طی این سالها با آنها همکار بوده اند، اظهار داشت: من در طی این 6 سالی که نمایندگی مردم نهاوند را برعهده داشتم همواره دغدغه خدمت به آنها را داشته‌ام و نمایندگی از سوی آنان از افتخارات من محسوب می‌شود.

سنایی در ادامه گفت: نزدیک به 3 ماه است که پیشنهاد قبول مسئولیت سفارت ایران در روسیه به من شده است و من در طی این سه ماه با افراد مختلفی مشورت کرده‌ام و از خداوند می‌خواهم که بتوانم اهداف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را متحقق کنم و به رهنمودهای مقام معظم رهبری پایبند باشم.

کد N4791