حیدرپور در مخالفت با استعفای سنایی:

مردم نهاوند دو سال و نیم بدون نماینده می‌مانند

مجلس

وی با تسلطی که در حوزه روابط بین الملل و به ویژه بر منطقه آسیایی دارد می تواند حق مردم را در خصوص اوراسیا ایفا كند.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن مخالفت با استعفای مهدی سنایی از نمایندگی مجلس گفت: دوسال و نیم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده و مردم نهاوند در این مدت بدون نماینده خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عوض حیدر پور در جایگاه مخالف بااستعفای مهدی سنایی از نمایندگی مجلس در جلسه علنی شورای اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: در مورد شخص دکتر سنایی ویژگی های منحصر به فردی وحود دارد از جمله این که ایشان توانسته اند در طی یکسالی که در کمیسیون امنیت ملی حضور داشتند منشاء اثر باشند.

وی افزود: دلیل دیگر مخالفت من با استعفای ایشان این است که دو سال و نیم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده و مردم نهاوند در این مدت بدون نماینده خواهند بود.

حیدر پور تسلط بسیار خوب سنایی در سیاست خارجی و روابط بین الملل را دلیل دیگر در مخالفت خود با استعفای سنایی از مجلس ذکر کرد و گفت: وی با تسلطی که در حوزه روابط بین الملل و به ویژه بر منطقه آسیایی دارد می تواند حق مردم را در خصوص اوراسیا ایفا كند.

کد N4723