مخالفت نماینده دولت با طرح افزایش حقوق کارمندان سازمان بهزیستی؛

طرح بار مالی برای دولت دارد

مجلس

بودجه و خزانه دولت توان دادن این افزایش فوق العاده را ندارد و ما از نمایندگان محترم می خواهیم که این طرح را به تصویب نرساند.

نماینده دولت با بیان اینکه طرح تسری فوق العاده خاص به کارمندان سازمان بهزیستی هدفی ندارد، اظهار داشت: بودجه و خزانه دولت توان دادن این افزایش فوق العاده را ندارد و ما از نمایندگان محترم می خواهیم که این طرح را به تصویب نرسانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تاجیک نماینده دولت در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب کلیات طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان بهزیستی اظهار داشت: اگر ما دغدغه طراحان محترم این طرح را در دو جمله خلاصه کنیم می‌توان به وجود بی عدالتی در نظام پرداخت و سختی کار در محیط‌های نامتعارف اشاره کرد.

نماینده دولت در ادامه اظهار داشت: این بی عدالتی در نظام پرداخت که امروزه نظام اداری ما از آن رنج می برد به دلیل وضع قوانین تبعیض آمیز است و این طرح نیز به این بی عدالتی دامن می زند. در سال 1390 طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانون کشور و انتقال خون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده به گونه ای که موجب شد تا حداقل 200 تا یک میلیون هشتصد هزار تومان به حقوق کارمندان این سازمان‌ها اضافه گردد.

تاجیک در ادامه گفت: مسئله افزایش حقوق اگر به کارکنان بهزیستی نیز تسری یابد که تمامی افراد از کارمندان اداری تا دفتری و پرستاران و بهیاران را شامل می‌شود به بی عدالتی دامن خواهد زد و این مسئله نیز موجب افزایش بدهی های دولت می شود و بار مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این طرح هدفی ندارد، اظهار داشت: بودجه و خزانه دولت توان دادن این افزایش فوق العاده را ندارد و ما از نمایندگان محترم می خواهیم که این طرح را به تصویب نرساند.

کد N4682