متلک شیرین مدرس به رضاخان که تاریخی شد، چه بود؟/ وقتی لاریجانی به لهجه اصفهانی صحبت می‌کند

علی لاریجانی رییس مجلس، نطق امروز خود را به مناسبت 10 آذر و روز مجلس به سیدحسن مدرس و ویژگی‌ها و افکار نمایندگی وی اختصاص داد. وی در بخشی از سخنان خود به متلک شیرین مدرس به رضاخان اشاره کرد که می‌توانید در فایل صوتی زیر قابل بشنوید.

متلک شیرین مدرس به رضاخان که تاریخی شد، چه بود؟/ وقتی لاریجانی به لهجه اصفهانی صحبت می‌کندعلی لاریجانی رییس مجلس، نطق امروز خود را به مناسبت 10 آذر و روز مجلس به سیدحسن مدرس و ویژگی‌ها و افکار نمایندگی وی اختصاص داد. وی در بخشی از سخنان خود به متلک شیرین مدرس به رضاخان اشاره کرد که می‌توانید در فایل صوتی زیر قابل بشنوید.

 

 

 23/220

 

کد N4552