دیپلماسی انقلابی و مذاکرات هسته ای

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

در روزهای اخیر در جریان مذاکرات نفس گیر با کشورهای 1+5 دیپلمات های کشورمان نشان دادند که با تاسی به فرمایشات رهبری ، همراه انقلاب هستند و می توانند به عنوان دیپلمات های انقلابی در تاریخ سیاست خارجی ایران ماندگار باشند.

] MicrosoftInternetExplorer4 [![endif]--]

مقام معظم رهبری در تاریخ 19 بهمن 1391 در دیدار با فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلبی تاریخی و به یادماندنی فرمودند: ˈمن دیپلمات نیستم، من انقلابی ام، حرف را صریح و صادقانه می گویم. دیپلمات یک کلمه ای را می گوید، معنای دیگری را اراده می کند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را می زنیم.

در روزهای اخیر در جریان مذاکرات نفس گیر با کشورهای 1+5 دیپلمات های کشورمان نشان دادند که با تاسی به فرمایشات رهبری ، همراه انقلاب هستند و می توانند به عنوان دیپلمات های انقلابی در تاریخ سیاست خارجی ایران ماندگار باشند.

پر واضح است که دست اندر کاران سیاست خارجی به اقتضای شغل خود یعنی دیپلماسی، ملزم به رعایت آداب و قواعد دیپلماتیک هستند و در این چارچوب باید به دفاع از نظام اسلامی در عرصه های بین المللی بپردازند و انتظارات ملت بزرگ ایران را برآورده سازند.
خوشبختانه مذاکره کننده های هسته ای ما به ریاست دکتر محمد جواد ظریف ، وزیر محترم امور خارجه در مصاف دیپلماتیک اخیر توانستند با رعایت آداب و تعارفات مرسوم دیپلماتیک، از حقانیت ملت ایران دفاع انقلابی کنند و با حفظ اصول نظام، با بهره گیری از قدرت مانور در مذاکرات ، تصمیماتی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی اتخاذ نمایند.

در این مصاف نابرابر ، دیپلمات های ایرانی نشان دادند که علاوه بر پختگی سیاسی و تجارب بین المللی، دغدغه انقلاب را نیز دارند و پیوند با امام و شهدا را فراموش نکرده اند. آنان اهالی جبهه و جنگ ، چفیه و دوکوهه ، جزیره مجنون و مقاومت هستند، چرا که معیار آنان رهنمودهای ولی فقیه است.

این گونه بود که امروز با اعمال دیپلماسی انقلابی، ملت ما پس از ده سال مقاومت در راه رسیدن به حق مسلم خود، پیروزمندانه قدرت های بزرگ را مجبور کرد تا حقوق کشورمان را به رسمیت بشناسند.

در واقع قدرت هائی که متکبرانه ملت ایران را از راه اندازی چند سانتریفیوژ منع می کردند، اکنون نه تنها برخورداری ایران از هزاران سانتریفیوژ را پذیرفتند بلکه حق تولید اورانیوم با خلوص 5 درصد را نیز برای ایران قائل شدند.

ایران اسلامی، امروز در تحولات منطقه ای و نظام بین الملل تاثیرگذار است و قدرت های بزرگ در مذاکرات هسته ای اخیر، به اقتدار ایران اذعان کردند و زبان تهدید را به زبان منطق و همکاری مبدل ساختند.

امروز دست اندرکاران سیاست خارجی کشورمان با اعمال دیپلماسی انقلابی و استفاده از شیوه های مرسوم جهانی ، موضعی همخوان با معیارهای بین المللی اتخاذ کردند و حق مسلم مردم ایران را مورد حمایت قرار دادند.

بطور حتم ادامه این سیره و حفظ رویکرد مبتنی بر دیپلماسی انقلابی در سیاست خارجی علاوه بر رضایت الهی ، حمایت رهبری و خوشنودی ملت ، دستاوردهای بزرگ بین المللی را در پی خواهد داشت.

این مطلب، پیش از این، در سایت ایرنا منتشر شده است. 

کد N4526