همۀ رسوایی‌های برلوسکنی/ پادکست

برلوسکنی بالاخره از سنای ایتالیا اخراج شد.

همۀ رسوایی‌های برلوسکنی/ پادکستبرلوسکنی بالاخره از سنای ایتالیا اخراج شد.

جناح راست و چپ در ایتالیا، در ساعات پایانی روز چهارشنبه برکناری سیلویو برلوسکنی از عنوان سناتوری را اعلام کردند. در پادکست جالب ذیل همۀ رسوایی‌های اخلاقی و اقتصادی نخست وزیر را می شنوید.

 

 

5252

 

کد N4267