تظاهرات ضد آمریکایی در پیشاور پاکستان در اعتراض به حملات پهپادها