برای شرکت در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی؛

معاون وزیر امور خارجه فردا عازم لاهه می شود

سیاست خارجی

سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه فردا به منظور شرکت در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی به لاهه سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه فردا به منظور شرکت در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی به لاهه سفر می کند.

عراقچی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو شورای هیأت اجرایی کنفرانس منع سلاح های شیمیایی است و به عنوان یکی از قربانیان سلاح های شیمایی همیشه حضور قوی در این کنفرانس داشته اشت.

وی با بیان اینکه ایران از اعضای موثر و اصلی این کنفرانس است ،  افزود: این بار در کنفرانس لاهه به عنوان ریاست جنبش عدم تعهد نیز مشارکت خواهیم کرد.