مجری صدا وسیما: ظریف اموات تیم مذاکره کننده قبلی را روی ویبره نبرد

بخش خبری 20:30 امشب در یکی از آیتم​های «صرفا جهت اطلاع» از تقدیر ظریف از تیم​های مذاکره کننده قبل یاد کرد. اما با ادبیات خاص و منحصر به فرد همین برنامه.

مجری صدا وسیما: ظریف اموات تیم مذاکره کننده قبلی را روی ویبره نبردبخش خبری 20:30 امشب در یکی از آیتم​های «صرفا جهت اطلاع» از تقدیر ظریف از تیم​های مذاکره کننده قبل یاد کرد. اما با ادبیات خاص و منحصر به فرد همین برنامه.

در این ویدئو شاهد این آیتم خبری خواهید بود.

 

 

/2929

 

کد N2924