تهران تعیین تکلیف سرنوشت تبعه ایرانی ربوده شده توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شد

سیاست خارجی

در آستانه سالروز ربایش علیرضا عسکری توسط رژیم صهیونیستی ، همسر وی در دیدار با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ربایش عسکری را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز ربایش علیرضا عسکری توسط رژیم صهیونیستی ، بعدازظهر روز چهارشنبه خانم احمدی همسر علیرضا عسکری در دیدار با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ربایش  عسکری را مورد تاکید قرار داد و با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی ارگانهای ذیربط بویژه وزارت امور خارجه اظهار امیدواری نمود که مجموعه تلاشهای انجام شده موجبات آزادی ایشان را فراهم سازد.

همسر علیرضا عسکری در این دیدار اظهار داشت: ایشان پس از سالها تلاش در طول دفاع مقدس در سال 1384 از سوی عوامل رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه ربوده شده است.

امیرعبداللهیان در پایان این دیدار اظهار امیدواری نمود با پیگیریهای لازم وضعیت ایشان مشخص و انشاا.. به آغوش خانواده بازگردد.