درگیری لفظی عمرو موسی با نماینده جنبش تمرد مصر

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از درگیری شدید لفظی رئیس کمیته پنجاه نفری اصلاح قانون اساسی مصر با نماینده جنبش تمرد بر سر یکی از بندهای مربوط به اختیارات ریاست جمهوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری از درگیری لفظی عمرو موسی با نماینده جنبش تمرد مصر در داخل کمیته پنجاه  نفری قانون اساسی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: درگیری زمانی آغاز شد که عبدالعزیز فتح نماینده جنبش تمرد مصر مجددا خواستار بررسی اختیارات رئیس جمهوری شد که عمرو موسی در پاسخ به وی گفت: بررسی این ماده تمام شده است.

در این هنگام عبدالعزیز به نشانه اعتراض افزود: ما مجری اوامر نیستیم و حق اعتراض و بیان دیدگاهایمان را داریم.

با ادامه اصرار عمرو موسی بر موضع خود،عبدالعزیز گفت: ما بنده  مطیع در داخل کمیته پنجاه قانون اساسی نیستیم و آزادانه می توانیم سخن بگوییم.

عمرو موسی در این هنگام به شدت خشمگین شد و گفت: این طرز حرف زدن درست نیست و مکانش اینجا نیست و عبارت کوچه خیابانی است.

منابع مصری افزودند: در ادامه هر دو طرف بر سر یکدیگر فریاد زدند که تعدادی دیگر از اعضای برای حل و فصل موضوع وارد عمل شدند به ویژه که با بالای گرفتن جنگ لفظی عمرو موسی تعداد زیادی از خبرنگاران جمع شدند.