هشدارنماینده اردبیل به منتقدان دیپلماسی دولت:مقدس مآب​تر از مسیح نشوید!/ بنازم به نازشست دیپلمات​​ها

کمال​الدین پیرموذن در تذکری در جلسه علنی امروز به منتقدان دیپلماسی هسته​ای کشور پاسخ داد و گفت: مقدس ماآب تر از مسیح نشوید!

هشدارنماینده اردبیل به منتقدان دیپلماسی دولت:مقدس مآب​تر از مسیح نشوید!/ بنازم به نازشست دیپلمات​​هاکمال​الدین پیرموذن در تذکری در جلسه علنی امروز به منتقدان دیپلماسی هسته​ای کشور پاسخ داد و گفت: مقدس ماآب تر از مسیح نشوید!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری در سخنان خود به دیپلماسی هسته​ای دولت انتقاداتی را وارد کرده بودند که پیرموذن به آنها پاسخ داد. پاسخی که با واکنش طنزآلود رئیس مجلس روبرو شد.

سخنان وی را در این فایل صوتی بشنوید.

 

 

 

/2929

 

 

کد N2468