دو سوالی که ظریف را در یک برنامه تلویزیونی هیجان زده کرد

در این ویدئو ، می توانید پاسخ های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوالات مجری این برنامه در خصوص برخی انتقادها به توافق ژنو را ببینید.

دو سوالی که ظریف را در یک برنامه تلویزیونی هیجان زده کرددر این ویدئو ، می توانید پاسخ های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوالات مجری این برنامه در خصوص برخی انتقادها به توافق ژنو را ببینید.

 

 

 

/27212

 

کد N2460