تشریح «ظریف» دستاوردهای ژنو، «احسنت» نمایندگان را برانگیخت

محمدجواد ظریف که برای تشریح دستاوردهای مذاکرات هسته​ای ژنو 3 به صحن علنی مجلس امده بود در بخش​هایی از سخنان خود با فریاد احسنت- احسنت نمایندگان همراهی شد.

تشریح «ظریف» دستاوردهای ژنو، «احسنت» نمایندگان را برانگیختمحمدجواد ظریف که برای تشریح دستاوردهای مذاکرات هسته​ای ژنو 3 به صحن علنی مجلس امده بود در بخش​هایی از سخنان خود با فریاد احسنت- احسنت نمایندگان همراهی شد.

نسرین وزیری: در این پادکست به گوشه​هایی از سخنان وزیر امورخارجه و نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز اشاره شده است.

 

 

کد N2423