حیات سیاسی این مرد امروز رقم می‌خورد

مجلس سنای ایتالیا، روز سه شنبه، به بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۴ انریکو لتا، نخست وزیر دولت ائتلافی، رای اعتماد داد و امروز چهارشنبه تصمیم مهم دیگری می گیرد و سرنوشت سیاسی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق و جنجالی این کشور را رقم می زند.

حیات سیاسی این مرد امروز رقم می‌خوردمجلس سنای ایتالیا، روز سه شنبه، به بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۴ انریکو لتا، نخست وزیر دولت ائتلافی، رای اعتماد داد و امروز چهارشنبه تصمیم مهم دیگری می گیرد و سرنوشت سیاسی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق و جنجالی این کشور را رقم می زند.

 

 

سنا تصمیم می گیرد که آیا می خواهد رهبر جناح راست میانه ایتالیا را که به زندان و انفصال از تمام مناصب دولتی محکوم شده است از این مجلس اخراج کند یا نه.

آقای برلوسکونی این حرکت را انتقام گیری سیاسی مخالفانش می داند و از هوادارانش خواسته است تا امروز در رم دست به اعتراض بزنند.

وکلای وی نیز می گویند از آنجا که فرصت ارائه مستندات و مدارک لازم را نداشته اند شکایت به دیوان حقوق بشر اروپا می برند و از این دیوان درخواست تجدیدنظر می کنند.

سیلویو برلوسکونی، مردی جنجالی که دو دهه بر حیات سیاسی ایتالیا سایه انداخته، اکنون با سخت ترین آزمون حیات سیاسی اش روبروست.

آیا مردی که با سیاست و کیاست بارها و بارها از لحظه هایی این چنینی رهیده، امروز نیز خواهد رهید یا سنا پایان حیات سیاسی اش را رقم خواهد زد؟

منبع: یورونیوز

52261

کد N2126