فیشر مطرح کرد؛

نقش مهم ایران در حل بحران سوریه/ اشتباه بزرگ بوش در قبال تهران

ایران در جهان

وزیر خارجه سابق آلمان با اشاره به نقش مهم ایران در حل بحران سوریه خواستار شرکت تهران در کنفرانس ژنو 2 برای بررسی راههای حل این بحران شد.

به گزارش خبرگزاری مه ر، یوشکا فیشر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا توافق هسته ای تهران و گروه 1+5 راه را برای همکاری میان طرفین درگیر برای حل سیاسی بحران سوریه در ژنو هموار می کند یا خیر" به نقش مهم ایران در حل بحران سوریه پراخت و گفت: در کنفرانس بن درباره افغانستان هرگز نقش سازنده ایران را فراموش نمی کنم و تهران باید در مذاکرات مربوط به آینده سوریه حاضر شود.

وی در این گفتگو که [span]در دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه انجام شد، با اشاره به اینکه توافق هسته ای تهران و غرب، فرصت گسترش همکاریها را میان ایران و گروه 1+5 فراهم کرده است، افزود: ایران باید در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه شرکت کند، زیرا نقش حیاتی دارد و توافق هسته ای اخیر فرصت زیادی را برای همکاری درباره بسیاری از مسائل فراهم کرده است.

فیشر در ادامه به رویکرد اشتباه دولتمردان سابق آمریکا در قبال ایران پرداخت و گفت: جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا اشتباه بزرگی کرد که ایران را محور شرارت خواند.

وزیر خارجه سابق آلمان در ادامه گفتگو با خبرنگار تهران تایمز افزود: توافق هسته ای تهران و گروه 1+5 امیدبخش است و امیدوارم که در شش ماه آتی نیز طرفین رویکرد سازنده ای را در پیش گرفته و پروسه همکاریها همچنان ادامه یابد.

فیشر در ادامه با اشاره به قدرت ایران در خاورمیانه تاکید کرد: اگر به موضوعات منطقه ای بنگرید، متوجه می شوید که ایران امروزه در کانون قدرت قرار دارد و غرب باید در این باره تصمیم بگیرد.

وی در ادامه به اوضاع سوریه و مشکلات جدی به بار آمده در این کشور از سوی شبکه تروریستی القاعده پرداخت و گفت: هزینه رویارویی در سوریه گریبانگیر مردم بیگناه و یا شاید طرفین درگیر باشد، اما ایران می تواند نقش بسیار مهمی را در هدایت منطقه ایفا کند.