با محوریت اقتصاد مقاومتی؛

وزیران اقتصادی دولت در جلسه هیات رئیسه مجلس گزارش می دهند

مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از حضور وزیران اقتصادی دولت در جلسات هیات رئیسه مجلس جهت ارائه گزارش درخصوص عملکرد و برنامه هایشان پیرامون اقتصاد مقاومتی خبرداد.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی  مهر  از حضور  وزیران اقتصادی دولت برای ارائه گزارش در خصوص عملکرد و برنامه هایشان پیرامون بحث اقتصاد مقاومتی در جلسات هیات رئیسه مجلس خبرداد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به حضور وزیر کار در جلسه این هفته هیات رئیسه مجلس گفت: ربیعی در این جلسه گزارشی در خصوص وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور ارائه کرد.

مصری با بیان این که در این جلسه بحث های مفصلی در خصوص برنامه های وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی برای رفع معضل بیکاری و اشتغال صورت گرفت، گفت: این جلسات با عنوان اقتصاد مقاومتی و راهکارهایی است که وزارتخانه های اقتصادی باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: قرار است تا وزیران اقتصادی با حضور در جلسه هیات رئیسه مجلس برنامه هایشان را درخصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. این برنامه برای تمام وزیران اقتصادی هم ادامه دارد تا درنهایت جمع بندی این جلسات منشوری باشد درخصوص اقتصاد مقاومتی .