با حكم وزیر کشور؛

مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد

وزارت کشور,عبدالرضا رحمانی فضلی,دولت

همشهری آنلاین: مدیرکل امنیتی وزارت کشور طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور منصوب شد.

ایران > دولت- همشهری آنلاین:
مدیرکل امنیتی وزارت کشور طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور منصوب شد.

به گزارش ایسنا، جواد زرین‌کلاه فرماندار شیراز طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد.