لاریجانی تاکید کرد:

ساختار فناوری صلح آمیز هسته ای باید حفظ شود/ به تیم مذاکره کننده قدرت مانور دهیم