نماینده کرج با ایلنا مطرح کرد:

طرح نمایندگان برای ایجاد شهر دیپلماتیک در کنار پایتخت

مجلس

شورایی به دبیری وزارت کشور متشکل از وزارتخانه‌های راه، نیرو، نفت، ارتباطات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و شهرداری تهران و سازمان‌ میراث فرهنگی تشکیل می‌شود و ظرف مدت دو سال طرح ایجاد شهر دیپلماتیک را بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرج در مجلس نهم با تأکید بر اینکه پایتخت از تهران به شهر دیگری منتقل نخواهد شد، گفت: ایجاد یک شهر دیپلماتیک در کنار پایتخت جدیدترین طرح ساماندهی مرکز کشور از سوی نمایندگان است که در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح انتقال پایتخت سیاسی اداری از تهران یا به عبارتی دیگر طرح ساماندهی تهران در دستور کار شورا قرار گرفته است و براساس این طرح ایجاد یک شهر دیپلماتیک در کنار مرکز از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است.

به گفته این نماینده مجلس نهم نام این شهر هنوز مشخص نیست و پس از دو سال این طرح شاید اجرایی شود.

کولیوند تصریح کرد: براساس این طرح شورایی به دبیری وزارت کشور متشکل از وزارتخانه‌های راه، نیرو، نفت، ارتباطات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و شهرداری تهران و سازمان‌ میراث فرهنگی تشکیل می‌شود و ظرف مدت دو سال طرح مورد مطالعه و بررسی قرار داده می‌شود.

به گفته وی؛ براساس این طرح سفارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها به یک شهر دیپلماتیک و اداری منتقل می‌شود.

کولیوند دلایل این موضوع را صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساماندهی در حمل و نقل در محیط زیست اعلام کرد.

کد N1234