ابراهیمی خبر داد:

نشست 3 جانبه پیش از ژنو 2/لزوم حضور تمامی طرف ها بدون پیش شرط

آفریقا و خاورمیانه

نماینده ویژه سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد 30 دی پیش از برگزاری ژنو 2 نشستی را برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار داشت: نشست هایی که درباره نشست ژنو 2 درباره سوریه برگزار شده است مفید بوده اند و رایزنی هایی که اکنون مطرح است درباره فهرست مشارکت کنندگان در نشست ژنو 2 است.

وی بر اهمیت برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه تاکید و آن را فرصت بزرگی برای برقراری صلح دانست که نباید از دست برود. اخضر ابراهیمی همچنین اعلام کرد که در تاریخ 20 ژانویه (30 دی) و چه بسا پیش از ژنو 2 نشستی 3 جانبه میان روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.

وی از تمامی طرف های سوری خواست که بدون هر گونه پیش شرط در نشست ژنو 2 حضور یابند.