شرايط عمومى متقاضيان حقيقى، حقوقى (مديرعامل) و مدير فنى

۱. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


۲. عدم اشتغال به تحصيل


۳. داشتن حداقل مدرک ديپلم متوسطه


۴. عدم اعتياد به مواد مخدر


۵. متدين به يکى از اديان شناخته شده در قانون اساسى


۶. کارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براى مردان)


۷. عدم پيشينهٔ کيفرى و اشتهار به فساد اخلاقى و داشتن اهليت قانونى


۸. عدم عضويت رسمى در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت موردنظر باشد

شرايط اختصاصى اشخاص حقوقى

۱. کليه سهام شرکت بايد به نام و متعلق به اتباع ايرانى باشد


۲. اقامتگاه قانونى شرکت در ايران باشد


۳. تابعيت شرکت ايرانى باشد

شرايط اختصاصى متقاضيان حقيقي، حقوقى (مديرعامل) و مدير فنى

۱. گذراندن حداقل دوره‌هاى مقدماتى و متوسطهٔ فروش بليت و يا داشتن حداقل پنج سال سابقهٔ کار رسمى در امور بازرگانى هواپيمايى و فروش بليت


۲. معرفى مدير فنى (اشخاص حقيقى و حقوقي) و مديرعامل (اشخاص حقوقي) داراى شرايط زير:


- داراى شرايط عمومى


- آشنايى با يکى از زبان‌هاى خارجي، ترجيحاً انگليسى


- داشتن مدارک دوره‌هاى فروش بليت، مقدماتي، متوسطه و عالى (مورد تأييد دانشکدهٔ تکنولوژى يا مرکز آموزش هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران)


- ارائهٔ حداقل پنج سال سابقهٔ کار رسمى در زمينهٔ فروش بليت با تأييد مراجع رسمى (ادارهٔ بيمه يا وزارت کار)


- معرفى محل مناسب جهت دفتر با ارائهٔ سند رسمى به نام شخص حقيقى و حقوقى با ويژگى‌هاى:


- حداقل ۷۲ مترمربع


- واقع در طبقه همکف


- داراى موقعيت تجارى واقع در خيابان اصلى

شرايط تخفيف براى ايثارگران

جانبازان بيش از ۵۰ درصد، آزادگان (با حداقل دو سال سابقهٔ اسارت) و رزمندگان با حداقل دو سال سابقهٔ حضور در جبهه و بستگان درجهٔ يک شهدا و مفقودين جنگ تحميلى (پدر - مادر - همسر و فرزندان) از شرط پنج سال سابقهٔ کار مفيد براى مدير فنى و مديرعامل شدن در دفتر خدمات هوايى معاف‌اند.

مدارک لازم

۱. تکميل فرم درخواست و تعهدنامه


۲. عکس تمام رخ ۴ ? ۳ چهار قطعه و ۴ ? ۶ پنج قطعه


۳. اصل و تصوير شناسنامه از کليهٔ صفحات ۲ سرى


۴. اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلى ۲ برگ


۵. اصل و تصوير کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم ۲ برگ


۶. تصوير گذرنامهٔ متقاضى و همسر از صفحات ۴ تا ۹ يک سرى (در صورت دارا بودن)


۷. اصل و تصوير مدرک ايثارگرى (در صورت دارا بودن)


۸. ارائهٔ مدرک دوره‌هاى فروش بليت يا ارائه حداقل ۵ سال سابقهٔ کار


۹ ارائهٔ مدارک دوره‌هاى فروش بليت، مقدماتي، متوسطه و عالى توسط مدير فنى و مديرعامل (در مورد اشخاص حقوقي) و مدير فنى (در مورد اشخاص حقيقى و حقوقى)


۱۰. در نظر داشتن محل مناسب

محل مراجعه

تهران: فرودگاه مهرآباد، هواپيمايى آسمان، دفتر حقوقى معاونت بازرگانى و خدمات فرودگاهى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. دفتر حقوقى شرکت، تلفن ۶۴۱۹۴۹۸، ساعت تماس ۷:۴۵ تا ۱۶


۲. دفتر مديرعامل شرکت