وزارت فرهنگ و آموزش عالى از بين خارجيان داوطلب تحصيل در دانشگاه‌هاى کشور تعدادى از افراد واجد شرايط را به صورت بورسيه يا غير آن مى‌پذيرد.

شرايط کلى پذيرش

۱. قرار داشتن در محدودهٔ سنى مناسب براى ورود به مقاطع تحصيلى کارشناسي، کارشناسى ارشد و دکتري، به ترتيب حداکثر ۲۲، ۲۸ و ۳۳ سال


۲. داشتن حداقل ميانگين نمرات سال آخر براى ورود به مقاطع کارشناسي، کارشناسى ارشد و دکترى به ترتيب ۵/۱۲، ۱۴ و ۱۶


تبصره: حداقل ميانگين نمرات سال آخر براى رشته‌هاى فني، مهندسى و علوم پايه در مقطع کارشناسى ۱۴ مى‌باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامهٔ مربوط به پذيرش


۲. آخرين مدرک تحصيلى و ريزنمرات با تأييد مقامات مسئول کشور متبوع و وزارت امور خارجهٔ جمهورى اسلامى ايران


۳. تصوير برگ شناسايى هويت


۴. شش قطعه عکس ۴?۳


۵. گواهى‌نامهٔ معتبر صحت مزاج و عدم اعتياد

محل مراجعه

۱. نمايندگى‌هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از کشور و وزارت امور خارجه


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالى


۳. دفتر مرکزى دانشگاه بين‌المللى امام خمينى (ميدان تجريش، خيابان دربند)