روش حمام دادن نوزاد

۱. درجه حرارت آبى که براى شستشو نوزاد به‌کار مى‌رود بايد در حدود درجه حرارت بدن باشد (۳۸ درجه سانتيگراد) براى تأمين آب مورد نياز، اوّل آب سرد را در وان يا لگن بريزيد و سپس آب گرم را به آن اضافه کنيد تا درجه حرارت مناسب تأمين گردد. براى کنترل درجه حرارت، مى‌توانيد از آرنج خود که نقطه حساس بدن است استفاده کنيد. لباس‌هاى نوزاد را به جز زيرپوش، از تن او خارج نمائيد (شکل الف) (درصورتى‌که نوزاد مدفوع کرده بود بهتر است قسمت پائين بدن او را با آب ۳۸ْ مجدداً شستشو داد ”با پارچ آب يا زير شير آب“).


شکل الف
شکل الف

۲. از محدود کردن به روش مامى براى پوشاندن نوزاد بدن و مهار کردن وى در حمام دادن به هنگام شستشوى سر و صورت استفاده کنيد (شکل‌هاى ب، ج، د). آنگاه او را از زير ناحيه شانه، در زير بغل دست چپ طورى نگهداريد که صورت او رو به بالا باشد و گردنش در وضع راحتى قرار گيرد (روى مچ و کف دست شما باشد) و همچنين نتواند دست‌هاى خود را به حرکت درآورد (وضعيت فوتبال) سپس با انگشتان شست و سبابه دست چپ مجراى گوش نوزاد را بپوشانيد.


شکل ب و ج و د
شکل ب و ج و د

با کف دست راست سر او را با کمى از آب لگن خيس نمائيد. بايد دقت شود که آب به‌صورت نوزاد ريخته نشود ولى پشت گوش، پشت گردن و زير گردن تميز شود، سپس سر را با حوله‌اى خشک کنيد (کسانى که چپ دست هستند بايد نوزاد را در زير بغل سمت راست خود قرار داده، با دست چپ اقدام به شستشوى سر او نمايند). در مرحله بعد صورت نوزاد را با آب تميز کنيد (شکل هـ).


شکل ه
شکل ه

۳. پس از شستن سر و صورت، پارچه خيس شده و دور بدن و سر نوزاد را برداريد و يک دست خود را زير گردن و زيربغل و دست ديگر را زير زانوان نوزاد بگيريد و او را بلند کنيد و به آرامى در آب فرو بريد. فرو بردن ناگهانى بچه در آب باعث ترس او خواهد شد. طفل را طورى در وان قرار دهيد که سر و گوش‌هاى او از آب خارج باشد (شکل ل).


شکل ل
شکل ل

۴. با دست چپ گردن نوزاد را محکم نگه داريد و با آب ساده، ناحيه تناسلى و پاهاى نوزاد را بشوئيد (شکل م) در انجام اين کار از هرگونه خشونت و بدرفتارى با نوزاد بپرهيزيد و هنگام شستشو به نظافت کشاله‌ران، ناحيه تناسلى، مقعد و زير زانوها توجه بيشترى کنيد (شکل س).


شکل م و س
شکل م و س

۵. کودک را با رعايت نکات ايمنى، از آب خارج کرده، در حوله‌اى که روى ميز پهن شده، قرار دهيد و تمام سطح بدن نوزاد، به‌خصوص چين‌هاى آن را کاملاً خشک کنيد (شکل ش).


شکل ش
شکل ش

۶. پس از اتمام شستشو حوله خيس شدهٔ دور بدن و سر او را برداريد و با يک حوله ديگر براى خشک کردن او اقدام کنيد. هرگز حوله را روى بدن او نکشيد بلکه آن را دور او بپيچيد و به‌طور ملايم روى آن فشار دهيد. هنگامى که پوست کاملاً خشک شد چين‌هاى گردن، زيربغل و کشالهٔ ران و همچنين پشت گوش‌ها را خشک کنيد (شکل چ).


شکل چ
شکل چ

۷. براى پوشاندن لباس‌ها از زير پيراهن شروع کنيد.


۸. اگر زير پيراهنى نوزاد دگمه‌دار است دست خود را در داخل آستين کرده، دست نوزاد را در آن قرار دهيد و سپس دست ديگر و آنگاه دگمه‌‌ها را ببنديد و اگر بدون دگمه است ابتدا سر نوزاد را در داخل زيرپوش قرار داده، به همان ترتيبى که گفته شد دست‌ها را در داخل آستين‌ها قرار دهيد.


۹. کهنه يا پوشک را با توجه به نکاتى که گفته خواهد شد بپوشانيد.


۱۰. ساير لباس‌هاى نوزاد را (بلوز، شلوار يا پيراهن سرهمى متناسب فصل) به او بپوشانيد (در صورت نياز مى‌توانيد از يک روسرى براى پوشانيدن سر نوزاد استفاده کنيد).


۱۱. پس از پوشانيدن کامل کهنه و لباس، به نوزاد شير بدهيد.