مشتريان

شرکت بايد بازارهاى مشتريان خود را از نزديک بررسى کند. يک شرکت معمولاً در پنج نوع بازار مشترى قادر به فعاليت است که عبارتند از:

بازار مصرف‌کننده

شامل افراد و خانوارهايى است که کالاها و خدمات را براى مصارف شخصى خريدارى مى‌کنند.

بازار صنعتى

شامل سازمان‌هايى است که کالاها و خدمات را براى بازپرورى بيشتر يا استفاده مجدد در توليد کالاها و خدمات ديگر خريدارى مى‌کنند.

بازار بين‌المللى

شامل خريداران خارجى است و از مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان، واسطه‌هاى فروش و دولت‌ها تشکيل مى‌شود.

بازار دولتى

شامل نمايندگى‌هاى دولتى است که به‌منظور توليد خدمات عام‌المنفعه يا انتقال اين کالاها و خدمات به افراد نيازمند، خريدار کالاها و خدمات هستند.

بازار واسطه‌اى

شامل سازمان‌هايى است که کالاها و خدمات را به‌منظور فروش مجدد و تحصيل سود خريدارى مى‌کنند.

رقبا

هر شرکتى با طيف وسيعى از رقبا مواجه است. براساس مفهوم بازاريابي، براى موفقيت يک شرکت بايد نسبت به رقباى خود نيازها و خواسته‌هاى مصرف‌کنندگان را به‌نحو شايسته‌ترى برآورده سازد. از اين‌رو، وظيفه بازاريابان فراتر از انطباق ساده با نيازهاى مصرف‌کنندگان هدف است. وظيفه آنان شامل انطباق با خط‌مشى‌هاى رقبا نيز مى‌شود. رقبايى که در همين بازارها و به همين مصرف‌کنندگان خدمت مى‌کنند. شرکت‌ها مى‌بايد به يک مزيت استراتژيک دست يابند و از اين طريق به کالاهاى خود نسبت به کالاهاى رقبا در اذهان مصرف‌کنندگان جايگاه شايسته‌ترى اختصاص دهند.

جوامع

جوامع مختلف قسمتى از محيط بازاريابى شرکت را تشکيل مى‌دهند. هر گروهى که داراى يک منفعت بالقوه يا بالفعل در يک سازمان باشد يا بتواند تأثيرى در توانايى آن سازمان در نيل به اهداف خود داشته باشد، تشکيل يک جامعه را مى‌دهد. هر شرکت توسط هفت نوع جامعه احاطه شده است که عبارتند از:

جوامع مالى

جوامع مالى بر توان شرکت براى کسب منابع مالى تأثير دارند. بانک‌ها، مؤسسات سرمايه‌گذارى و سهامداران از جمله جوامع مالى اساسى به‌شمار مى‌آيند.


رسانه‌هاى جمعى

جوامع رسانه‌اى آنهايى هستند که اخبار، ويژگى‌ها و سرمقالات را منتقل مى‌کنند. اين جوامع شامل روزنامه‌ها، مجلات و ايستگاه‌هاى راديو و تلويزيونى هستند.


جوامع دولتى

مديريت بايد تحولات بخش دولتى را همواره در نظر داشته باشد. بازاريابان شرکت همواره با مشاورين حقوقى شرکت دربارهٔ مسائلى نظير ايمنى کالا، صداقت در تبليغات، حق و حقوق واسطه‌ها و ساير امور به رايزنى مى‌پردازند.

جوامع شهروند

تصميمات بازاريابى يک شرکت ممکن است توسط سازمان‌هاى حمايت از مصرف‌کننده، گروه‌هاى مدافع محيط زيست، تشکّل‌هاى اقليت و سايرين مورد اعتراض قرار گيرد.

جوامع محلى

هر شرکتى با تعدادى جامعه محلى نظير همسايگان خود و مؤسسات عام‌المنفعه محلى سروکار دارد. شرکت‌هاى بزرگ معمولاً خود يا قسمتى را به‌منظور تماس با مقامات محلي، حضور در جلسات، پاسخ به پرسش‌ها و ساير موارد مهم در نظر مى‌گيرند.

جوامع عمومى

يک شرکت بايد به طرز فکر عموم مردم نسبت به محصولات و فعاليت‌هاى شرکت توجه خاص داشته باشد. تصوير ذهنى عامه مردم از شرکت، بر خريد آنها تأثير مى‌گذارد.

جوامع داخلى

جوامع داخلى يک شرکت از کارگران، کارمندان، داوطلبان، مديران و هيئت‌مديره شرکت تشکيل مى‌شود. شرکت‌هاى بزرگ براى اطلاع‌رسانى و تشويق جوامع داخلى خود از گزارشات غيررسمى و ساير وسايل استفاده مى‌کنند. اگر کارکنان يک شرکت داراى احساس مطلوبى نسبت به شرکت باشند اين طرز تفکر به جوامع خارجى نيز رسوخ مى‌کند.