تبليغات پيشبرد فروش، محرک‌هاى کوتاه‌مدتى هستند که براى تشويق خريداران به خريد يا فروش کالا يا خدمات مورد استفاده قرار مى‌گيرند. در تبليغات غيرشخصى دلايل توجيهى لازم براى خريد کالاها يا خدمات ارائه مى‌شوند، اما در تبليغات پيشبرد فروش دلايل خريد فقط در زمان حاضر ارائه مى‌شود.در تبليغات پيشبرد فروش مى‌توان از ابزارهاى پيشبردى متنوعى استفاده کرد. اين ابزارها براى تشويق بازار به دادن پاسخى سريع‌تر يا پرفايده‌تر در نظر گرفته شده‌اند. تبليغات پيشبردى مصرف‌کننده شامل کوپن، نمونه کالا، جوايز خريد، تخفيفات، جوايز، تمبرهاى تجارى و نمايش نحوه کار کالا است. تبليغات پيشبردى تجارى شامل تخفيفات خريد کالا براى واسطه‌ها، کالاهاى مجاني، تخفيفات خريد مقداري، تبليغات صنفى و جوايز فروش براى واسطه‌ها است. تبليغات پيشبردى مخصوص فروشندگان نيز شامل انواع پاداش‌ها، جوايز و گردهمايى فروش است. براى درک تبليغات پيشبرد فروش بايد با موارد زير پرداخت: