در طرح اوليه براى فعاليت‌هاى اقتصادى در اين منطقه، پنج نکته زير مدنظر قرار گرفته است:


(OECD CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES، PARIS: OECD PUB؛1986 ،P.104)


- تأسيسات صنعتى به مناطق مرکزى اختصاص يافته و ۳۷ درصد از سطح زمين را تصرف مى‌کنند.


- واحدهاى تجارى و مسکونى در مرکز و در سمت شرق منطقه، ۱۷ درصد از سطح زمين را به خود اختصاص مى‌دهند.


- تأسيسات توريسم (هتل، اقامتگاه‌ها) در شرق و غرب منطقه آزاد ۱۹ درصد از سطح زمين را اشغال مى‌کنند.


- براى سهولت ارائه خدمات اطلاعاتي، پزشکى و عمومى ۶ درصد از سطح زمين اختصاص داده شده است.


- ۲۱درصد از سطح زمين نيز براى جاده‌هاى ساده و درختکارى نگه داشته شده است.


منطقه آزاد ژوهاى در حوزهٔ رود مرواريد و در منطقه‌اى پشت شهر ماکاو قرار گرفته است.


شهر ژوهاى ۶۵۴ کيلومتر مريع مساخت دارد و وسعت منطقه آزاد آن ۱۶/۱۵ کيلومتر مربع است. جمعيت منطقه آزاد ژوهاى براساس آمار سال ۱۹۸۲ ميلادى ۹۶۰۰ نفر بوده است. به لحاظ فعاليت‌هاى اقتصادى اکنون تأسيسات صنعتى که در حال احداث است شامل تأسيسات مربوط به کالاهاى الکترونيکي، منسوجات، محصولات شيميائي، صنايع غذائي، ماشين‌آلات و ابزار مهندسي، و مواد پتروشيمى مى‌گردد.


در زمينه تأسيسات صنعتى کارخانجات آلومينيم و چينى داراى اولويت ويژه‌اى هستند و تأکيد خاصى بر فعاليت‌هاى جهانگردى وجود دارد. صادرات اين منطقه بيشتر شامل محصولات کشاورزي، ماهي، و کالاهاى کنسرو شده مى‌شود. ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در ژوئن ۱۹۸۲ در اين منطقه را مى‌توان در جدول زير مشاهده کرد.

جدول منطقه ژوهاى: سرمايه‌گذارى خارجي، ژوئن ۱۹۸۲

بخش قراردادها
مقدار تعهد شده
(به ميليون دلار)
درصد
صنعت ۱۹۱ ۶۴/۸۲ ۱۹/۴
کشاورزى ۱۳ ۴/۳۲ ۱/۸
بازرگانى ۳۹ ۸/۰ ۳/۳
مستغلات ۱۵ ۱۶۴/۵۷ ۶۸/۱
جهانگردى ۸ ۱۵/۸۰ ۶/۵
ساير ۲۲ ۲/۲۳ ۰/۹
کل ۲۸۸ ۲۴۱/۷۴ ۱۰۰


منطقه ژوهاي: سرمايه‌گذارى خارجي، ژوئن ۱۹۸۲


کل درآمد ناشى از خدمات و تجارت در اين منطقه آزاد از سال ۱۹۸۲ ميلادى تاکنون بيش از ۱۰۰ ميليون دلار برآورد شده است.


در ژون ۱۹۸۴ کميتهٔ حزب کمونيست در منطقه آزاد ژوهاى سياست‌هاى جديدى را دربارهٔ اندازه (مقدار) سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک مجاز، خريد توليدات از بنگاه‌ها و شرکت‌هاى فعال در منطقه آزاد اجازه داده شد تا توليدات آنها را به قيمت ۳۰ درصد بالاى هزينه تمام شده، به بازار داخلى عرضه کنند؛ همچنين اجازه يافتند مازاد بر نياز داخلى را به طرف‌هاى خارجى بفروشند. اين سياست‌ها توجه بيشترى به نقش تجارى اين منطقه آزاد در تسريع رشد اقتصادى جمهورى خلق چين داشت.