هزينه‌هاى بندرى و اسکله براساس تعرفه‌هاى بين‌المللى قابل محاسبه است. همچنين هر نقطه از اسکله به‌طور خصوصى مى‌تواند به‌صورت اجاره در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد که شرايط و مبلغ اجاره قابل مذاکره است و بستگى به توافق طرفين دارد.


هزينه‌ٔ تسمه نقاله جهت جابه‌جائى کالا به واگن و يا انبار صاحب کالا به ازاء هر تن يک دلار آمريکا مى‌باشد که البته در مقايسه با حجم کالا در سال و نوع محمولات قابل مذاکره مى‌باشد.


هزينه جابه‌جائى کالاهاى فله از يک نقطه به نقطه ديگر در داخل منطقه به ازاء هر تن ده دلار آمريکا مى‌باشد که با استفاده از کاميون‌هاى ده تن و پانزده تن انجام مى‌گيرد.


هزينه حمل و جابه‌جائى کالاها از داخل منطقه به خارج با استفاده از خط آهن به ازاء هر تن کيلومتر حدوداً يکصد ريال مى‌باشد.

ارزش اراضى

اجاره اراضى در منطقه بستگى به نوع فعاليت (صنعتي، تجارى و ...) و مقدار مساحت دارد و قابل مذاکره است که حداقل آن يک دلار آمريکا براى هر متر مربع مى‌باشد.


ارزش اراضى جهت خريد در منطقه حدود هشت دلار آمريکا در هر متر مربع مى‌باشد که با توجه به نوع فعاليت و مقدار مساحت قابل مذاکره خواهد بود که فقط به شرکت‌هاى ايرانى‌الاصل فروخته مى‌شود.

برق منطقه

در کنار منطقه ايستگاه برق با چهار ايستگاه هر يک به ظرفيت ۳۲۰ مگاوات وجود دارد که به شبکه سراسرى برق کشور متصل مى‌باشد و در اين رابطه امکان بهره‌بردارى از يکصد مگاوات وجود دارد که بتوان با ۲۳۰ تا ۲۰ کيلووات آمپر ايستگاه فرعى براى کارخانه‌ها برق‌رسانى نمود و اخيراً يک قرارداد با برق منطقه‌اى منعقد شده است که ۴۰ مگاوات برق جهت استفاده صنايع و شرکت‌ها با ظرفيت ۲۳۰ کيلووات آمپر تأمين گرديد. در آينده نزديک نيز چهارصد مگاوات برق نيز از برق منطقه‌اى قابل دسترسى است جهت مصرف در منطقه.


در دو سال آينده با توجه به گسترش برق منطقه‌اى بندرعباس که دو ايستگاه ۲۳۰ مگاوات به آن اضافه مى‌شود ظرفيت کل ايستگاه اصلى ۶۴۰ مگاوات افزايش خواهد يافت.


برق مصرفى به دو طريق قابل استفاده است، ابتدا با هزينه‌هاى نصب


هزينه برق در منطقه جهت نصب بار اول هفتصد و چهل هزار ريال به ازاء هر کيلووات مى‌باشد به اضافه پنج هزار ريال به ازاء هر کيلووات در ماه هر هزينه عدم استفاده از ظرفيت به‌عنوان ديماند و پنجاه و شش ريال به ازاء هر کيلووات هزينه انرژى مصرفي.

هزينه انرژى مصرفى

طريقه دوم بدون هزينه نصب که فقط هشت هزار ريال به ازاء هر کيلووات در ماه هزينه عدم استفاده از ظرفيت به‌عنوان ديماند دريافت مى‌شود به اضافه هشتاد و پنج ريال به ازاء هر کيلووات ساعت هزينه انرژى مصرفى.

آب منطقه

در منطقه ۷۸۰۰ متر مکعب آب در روز قابل تأمين توسط آب منطقه‌اى بندرعباس مى‌باشد و در سه سال آينده، ۷۸۰۰ متر مکعب آب در روز به ظرفيت تأمين آب در منطقه افزوده مى‌شود که قرارداد آن منعقد شده است.


در اين رابطه ۱۸۰۰ متر مکعب آب در روز به کارخانه همجوار تأمين مى‌شود که جهت افزايش ظرفيت تأمين ۱۸۰۰ متر مکعب آب در روز در واحد دو که در دست ساخت مى‌باشد.


قابليت تأمين آب دريا با استفاده از هفت دستگاه پمپ در اسکله هر يک به ظرفيت ۲۵ هزار متر مکعب در ساعت.


منطقه با تجهير امکانات کليه فاضلاب‌هاى کارخانه‌ها را تسويه مى‌نمايد و محيط زيست سالم را توسعه مى‌بخشد.


جهت استفاده از آب نيز به دو طريق عمل مى‌شود و بستگى به ميزان مصرف کارخانه‌ دارد که بتوان نصب نمود. هزينه مصرف آب يکصد و سى و پنج ريال به ازاء هر متر مکعب مى‌باشد که از طريق سازمان آب منطقه‌اى تأمين مى‌گردد.


طريقه دوم از طريق کارخانه آب شيرين کن در همسايگى منطقه قابل اجراء است که هزينه‌هاى نصب ندارد و فقط به ازاء هر متر مکعب دو دلار آمريکا خواهد بود.


هزينه‌هاى جمع‌آورى فاضلاب و مواد جامد غير مصرف بستگى به حجم آن دارد که به متر مکعب يا متر يک تن محاسبه مى‌شود.

گاز منطقه

منابع گاز طبيعى سرخون و قشم در نزديکى منطقه قرار دارند که در حال حاضر لوله اصلى ۲۲ اينچ (۵۶۰ ميلى‌متر) گاز طبيعى سرخون کارخانه آلومينيوم المهدى و پالايشگاه بندرعباس را تأمين مى‌کند و در اين رابطه جهت تأمين گاز در منطقه قرار داد لوله کشى ۲۰ اينچ (۵۰۰ ميلى‌متر) خط لوله منعقد گرديده است.


هزينه نصب گاز مصرفى بستگى به ميزان مصرف دارد و هزينه مصرف به ازاء هر متر مکعب چهل و هفت ريال مى‌باشد.

تلفن

شبکه تلفن اختصاصى در آينده نزديک در منطقه نصب خواهد شد و هزينه‌هاى نصب و هزينه مصرفى آن بستگى به مدت زمان مکالمه و روز و زمان مکالمه دارد.

ساير هزينه‌ها

در منطقه ساير هزينه‌هاى از قبيل نگهدارى (محيط زيست، جاده، زلزله، امکانات عمومى و غيره ...) براساس مساحت کارخانه و نوع فعاليت و تعداد کارگران و ميزان توليد محاسبه مى‌گردد.


نيروى کار ساده از ۳ تا ۷ دلار آمريکا در روز قابل تأمين مى‌باشد. نيروى کار متخصص (مهندس) تازه کار از ۲ تا ۵ دلار آمريکا در ساعت قابل تأمين است.