تعداد کل دانش‌آموزان بخش آموزش و پرورش عمومى استان در سال تحصيلى ۷۴ - ۷۵ معادل ۲۳۹۴۹۱ نفر بوده است.


استان بوشهر با برخوردارى از ۲۰ کتابخانه، ۱۴ انجمن و نمايشگاه‌هاى فرهنگي، ۲ سالن نمايش فيلم و موزه‌هاى و مراکز فرهنگى از فرهنگى اصيل برخوردار است و مسئولان فرهنگى استان در صدد افزايش امکانات فرهنگى استان هستند.

مدارس دولتى

تعداد ۱۴۸۵ آموزشگاه دولتى در ۱۰۴۴ ساختمان مشغول به کار بوده‌اند و تعداد ۴۶۵ آموزشگاه از اين آموزشگاه در ۳۶۴ ساختمان شهرى و ۸۴۰ آموزشگاه در ۶۸۰ ساختمان روستائى داير و به فعاليت مشغول بوده‌اند.

مدارس غيرانتفاعى

تعداد ۷۳ آموزشگاه غير دولتى در ۵۰ ساختمان در نقاط شهرى استان در سال تحصيلى ۷۵ - ۷۴ و در مقاطع آمادگي، ابتدائي، راهنمائى و متوسطه داير بوده است.


تعداد دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعى در سال تحصيلى ۷۵ - ۷۴، ۴۶ نفر بوده است.

تراکم دانش‌آموزان در کلاس

شاخص تراکم دانش‌آموزان در کلاس در سال تحصيلى ۷۵ - ۷۴ معادل ۳/۲۹ نفر بوده است.

سوادآموزى

تعداد ۱۰۷۲۵ نفر سوادآموز نهضت سوادآموزى شامل بزرگسالان و کودکان بازمانده از تحصيل دوره‌هاى مقدماتى و تکميلى را در سال ۱۳۷۴ مى‌گذرانند که در مقايسه با سال قبل ۱/۱۲ درصد کاهش نشان مى‌دهد.

آموزش عالى

با وجود دانشگاه خليج فارس، دانشگاه پيام نور مرکز آموزش مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه علوم پزشکى در سطح استان فارغ‌التحصيل در دوره‌ها و مقاطع تحصيلى مختلف به شرح زير مى‌باشد:

جدول آموزش عالى

مقطع تحصيلى سال تعداد فارغ‌التحصيلان
آموزش کاردانى دولتى ۷۵ -۷۴ ۵۲۲ نفر
آموزش کاردانى غير دولتى ۷۵ - ۷۴ ۹۱۹ نفر
آموزش کارشناسى دولتى ۷۵ - ۷۴ ۲۷۵۸ نفر
آموزش کارشناسى ارشد ۷۵ - ۷۴ ۱۱۱ نفر


رشته‌هاى تحصيلى موجود در استان عبارت هستند از:


علوم پزشکى - کشاورزى - صنايع شيلاتى - مديريت - انرژى هسته‌اى - ادبيات - حقوق کميسر دريائى و ... .

آموزش دکترى

در سال تحصيلى ۷۵ - ۷۴ تعداد ۱۲۷ نفر از دانشجويان رشته دکترى پزشکى که در مراکز آموزش عالى خارجا استان بخشى از تحصيلات خود را طى نموده و جزء پذيرفته‌شدگان و سهميه دانشجوى استان بوشهر محسوب مى‌شوند.