از آنجا که کليه وظايف و مسئوليت‌هاى ارگان‌هاى دولتى در کيش (به جزء موارد استثنائي) به عهده سازمان منطقه آزاد کيش است و علاوه‌بر اين با توجه به اينکه سرعت در امور ادارى و کاهش بروکراسي، از ضرورت‌هاى اجتناب‌ناپذير هر منطقه آزاد تجارى - صنعتى به حساب مى‌آيد، ساختار ادارى تشکيلات سازمان منطقه آزاد کيش به‌گونه‌اى تنظيم شده است که با کمترين اتلاف وقت بيشترين بازدهى را در برداشته باشد.


ساختار ادارى سازمان منطقه آزاد کيش عبارت است از مديرعامل، قائم مقام، چهار حوزه معاونت و چهار واحد مديريت که اهم وظايف هر يک از آنها به شرح زير است:

معاونت اجرائى

- هدايت و رهبرى امور مهندسى سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به سازمان.


- تهيه، تدوين و ابلاغ مقررات دستورالعمل‌هاى اجرائى و نظارتى در امور فنى و مهندسى.


- برنامه‌ريزى جهت تأمين و توزيع مطلوب امکانات، ماشين‌آلات و تجهيزات سازمان بين طرح‌ها و برنامه‌هاى مصوب.


- تدوين روش‌هاى اجرائى توزيع منابع مالى و نظارت مستمر بر مصرف منابع.


- ايجاد مراکز علمى و تحقيقاتى و مطالعاتى به‌منظور اعلام‌نظر و هدايت پيمانکاران و مجريان در انتخاب مواد و مصالح و لوازم و تجهيزات.


- به کارگيرى توان علمي، فنى و تخصصى کارشناسى مهندسين، تکنسين‌‌ها در اجراء مطلوب طرح‌ها و ارائه دوره‌‌هاى آموزش فنى و تخصصى.


- جذب تکنولوژى و دانش فني، تخصصى ويژه شرايط اقليمى جزيره.

معاونت اقتصادى

- گردآورى و ايجاد مراکز آمارى و اطلاعات بازرگانى.


- صدور مجوز فعاليت‌هاى اقتصادى.


- بررسى شرايط و وضع اقتصادى جزيره در مقاطع زمانى مختلف و انتشار گزارشات اقتصادى ماهانه از مبادلات اقتصادى و حجم ورود و خروج کالاها.


- کوشش در جذب سرمايه‌هاى داخلى و خارجى و حضور در نمايشگاه‌ها و معرفى مناسب منطقه آزاد کيش.


- اتخاذ سياست‌هاى اقتصادي، صنعتي، تجارى و خدماتى.


- تبيين و ارزيابى سياست‌هاى موجود، اصلاح و بازنگرى نظام توزيع امکانات تجارى و بازرگانى به متقاضيان.


- هدايت و راهبرى سياست‌هاى اقتصادي، صنعتي، تجارى و خدماتى.


- نظارت بر فروش زمين، تعيين قيمت زمين، تأسيسات و امکانات متعلق به سازمان.

معاونت فرهنگى و اجتماعى

- تهيه طرح نحوه ارائه خدمات اجتماعي، رفاهي، فرهنگى و آموزشى و ورزشى در جزيره.


- نظارت بر امور انتظامى امنيت شهرى و حضور در شوراء تأمين.


- نظارت بر رعايت اصول و ضوابط اصيل اسلامى در جزيره.


- نظارت بر ارائه خدمات حمل و نقل و جابه‌جائى مسافر و امور ترافيک.


- نظارت بر عرضه خدمات عمومي، اماکن اقامتي، پذيرائى و ورزشى و تفريحى.


- نظارت بر امور آموزش در مقاطع دبستان، راهنمائي، دبيرستان و آموزشگاه‌ها.


- نظارت بر کنترل عرضه کالاهاى مختلف و ممانعت از عرضه کالاهاى غيرمجاز.


- نظارت بر ارائه خدمات رفاهي، اجتماعى به ساکنين، سرمايه‌گذاران و گردشگران جزيره.


- ايجاد شرايط مطلوب در توسعه و گسترش ورزش در جزيره.


- تدوين آئين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط اجرائى در امور آموزشي، اجتماعي، فرهنگى و ورزشى.


- همکارى و ايجاد هماهنگى بين فعاليت‌‌هاى بخش‌هاى اجرائى مختلف دولت که حسب مورد در جزيره کيش نمايندگى دارند.


- بررسى تنگناها و کمبودهاى امور رفاهى و اجتماعى و ارائه پيشنهادات اصلاحى.


- نظارت بر کالاها، مواد غذائي، بهداشتى و آرايشى به‌منظور رعايت اصول و موازين بهداشتى.

معاونت امور مالى

- ارائه خدمات مالي، ادارى و رفاهى در چارچوب اهداف و خط‌مشى سازمان.


- پشتيبانى و تأمين نيروى انسانى و پرسنل تخصصى مورد نياز سازمان و شرکت‌هاى تابعه.


- نظارت بر حسن انجام و گردش امور مالي، ادارى و خدماتى.


- توزيع مناسب و مطلوب منابع مالى و ارائه نظارت و پيشنهادات اصلاحى به مقامات سازمان و ديگر واحدهاى وابسته.


- نظارت بر مصرف و بهره‌گيرى از امکانات و مواد و مصالح و موجودى‌هاى انبار و حفظ و حراست سرمايه و دارائى‌هاىازمان.


- نظارت عالى بر سيستم‌ها و ارزش‌هاى اجرائى مالى و ادارى و ايجاد سيستم‌هاى مکانيزه و ارائه خدمات کامپيوترى به‌منظور تسريع و سهولت در گردش امور مالي، ادارى و سازمان شرکت‌هاى وابسته.

مديريت طرح و برنامه

- بررسى سيستم تشکيلاتى سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت‌هاى تابعه و شناخت و ارزيابى سيستم‌ها و اجزاء نظام‌هاى درونى و عوامل و پارامترها، دامنه تغييرات و تأثير آن در ارتباط با يکديگر، شناخت و ارزيابى عوامل مؤثر بيرونى و سنجش امکانات و محدوديت‌ها، تعيين و تبيين مأموريت‌ها اصلى سيستم، اهداف بنائي، خط‌مشى و طرق مختلف نيل به اهداف، ارزيابى گونه‌هاى مختلف و تعيين خط‌مشى بهينه و بالاخره تدوين برنامه جامعه و تلفيقى لازم براى نيل به اهداف و انجام صحيح و هماهنگ فعاليت‌ها.


- تهيه و تنظيم و استقرار نظام اطلاعات مديريت (MIS) با سنجش ارزيابى امکانات مختلف، تهيه، جمع‌آورى پردازش و بهره‌گيرى از انواع آمار و اطلاعات مرتبط به فعاليت‌هاى گوناگون اقتصادي، فني، مالي، ادارى و خدماتى و همچنين ايجاد پايگاه و بانک اطلاعاتى و ارائه خدمات مورد نياز مسئولين سازمان و بخش خصوصى و دولتى رجوع‌کننده به سازمان منطقه آزاد کيش.


- مطالعه و بررسى کلى طرح‌ها و پروژه‌هاى در دست اقدام و پيشنهاد اجراء طرح‌هاى جديد اقتصادي، بازرگانى و يا فنى و صنعتي.


- بررسى و کنترل پيشرفت فيزيکى طرح‌هاى اقتصادي، بازرگانى و صنعتى و فنى و تجزيه و تحليل علل موفقيت يا عدم موفقيت آنها.


- تهيه و تنظيم برنامه بودجه سالانه سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت‌‌هاى تابعه و نظارت و کنترل بر اجراء آن.


- سازماندهى و تشکيل دبيرخانه مجامعه عمومى شرکت‌هاى تابعه و برگزارى دقيق و به موقع جلسات، اجراء صحيح مصوبات و آئين‌نامه‌هاى اجرائي.

مديريت حسابرسى داخلى

- بررسى ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاى ابلاغى و قوانين آئين‌نامه‌هاى ارسالى از سوى دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد.


- اظهار نظر و تهيه و تدوين گزارشات تخصصى از عملکرد مالى سازمان و شرکت‌هاى وابسته.


- تطبيق بودجه مصرف ابلاغى با عملکرد بودجه و تدوين گزارشات لازم از برآوردهاى اوليه با عملکرد قطعى و هزينه‌هاى انجام شده.


- بررسى اسناد مالى و حسابدارى و نحوه صدور مجوز انجام هزينه و قراردادهاى خريد کالا و خدمات از نظر تطبيق يا مقررات و آئين‌نامه‌هاى مربوط.

مديريت روابط عمومى

- ارتباط مستمر با سازمان‌ها، ادارات و نهادها به‌منظور ارائه اطلاعات مورد نياز آن و معرفى منطقه آزاد کيش.


- ايجاد شرايط مطلوب و مناسب براى همکارى تجار، بازرگانان و کليه ساکنان جزيره.


- معرفى امتيازات ويژه قانونى منطقه آزاد کيش براى جلب سرمايه‌‌گذاران داخلى و خارجى.


- نظرسنجى از مسافران، ساکنان و دست‌اندکاران اقتصادى و تهيه گزاراشات لازم براى مديريت سازمان.


- ارائه اخبار درست و به‌موقع در مورد منطقه آزاد کيش به مراکز خبرى داخلى و خارجى.


- تحليل و تشريح ديدگاه‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاى سازمان از طريق همکارى با مطبوعات و راديو و تلويزيون، انتشار کتاب و نشريات و ساخت فيلم و برنامه‌هاى تلويزيوني، برگزارى مجالس و گردهمائى و نمايشگاه‌ها.


- فراهم کردن زمينه تفاهم متقابل بين مردم و مسئولين از طريق مصاحبه با وسايل ارتباط جمعى و برگزارى ملاقات‌هاى عمومي، برپائى ساخت سخنرانى و سنجش افکار عمومى درباره سياست‌هاى سازمان.

مديريت امور حقوقى و بازرسى

- پيگيرى دعاوى سازمان در مراجع قضائى و حضور در دادگاه‌هاى مختلف به نمايندگى از سوى سازمان.


- تدوين متن قراردادها و اظهارنظر حقوقى در مورد اسناد و اوراق حقوقى تعهدآور براى سازمان.


- تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاى اجرائى مرتبط با مسائل حقوقى.


- بررسى تخلفات و عدم انجام تعهدات تقبل شده از سوى افراد حقيقى و حقوقى طرف قرارداد سازمان و ارجاع موارد بررسى شده به مراجع قضائى.


- ارائه خدمات مشاوره‌اى به شرکت‌هاى وابسته به سازمان.


- در پايان اين بحث لازم به يادآورى است که تعداد کارمندان سازمان منطقه آزاد کيش در سال ۱۳۷۷، ۲۴۰ نفر مى‌باشد.