آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیر اسیدی شده


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
شیر اسیدی شده

واژه انگلیسی
Acidophilus milk

توضیحات
غذائی است که از ترش کردن شیر توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌دست می‌آید. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کربوهیدرات‌های قابل تخمیر را در روده تخمیر می‌کنند و محیط اسیدی بوجود می‌آورند. این غدا برای درمان مسمومیت‌های روده‌ای در انسان که معمولاً منجر به اسهال می‌شود ، تجویز می‌گردد. Acidophilus cultured buttermilk